Anasayfa    Hakkımızda    İletişim
KAMUOYUNA DUYURULAR DAR YETKİLİ OLARAK FAALİYETE GEÇME BAŞVURUMUZ HK.  

Sermaye Piyasası Kurulu`nun 11/12/2018 tarih 32992422-205.03.03-E.13837 sayılı yazısıyla, şirketimizin "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak aşağıdaki tabloda gösterilen yatırım hizmet ve faaliyetlerine, Yatırım Kuruluşları Tebliği`nin 17.maddesinin 6. fıkrası hükmü uyarınca  01.01.2019 tarihi itibariyle faaliyet izni kararı verilmiştir.

 
  SPK KARAR
 
 

KAMUOYUNA DUYURULAR

 
  Sermaye Piyasası Kurulu`nun Piyasa Dolandırıcılığına İlişkin Basın Açıklaması
  Sermaye Piyasası Kurulu`nun 04.06.2020 tarihli Piyasa Dolandırıcılığına İlişkin Basın Açıklaması ektedir.
  Devamı...
  DAR YETKİLİ ARACI KURUM YETKİ BELGESİ
  Sermaye Piyasası Kurulu`nca 01.01.2019 tarihinden itibaren Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde bulunmak üzere, Şirketimizin "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.
  Devamı...
  GEÇİCİ DURDURMA TALEBİMİZİN UZATILMASI
  Sermaye Piyasası Kurulu`nun 02/01/2017 tarih 32992422-205.01.04-E.17.sayılı yazısıyla, şirketimizin gecici kapalılık halinin 31.12.2017 tarihi saat 18:00 e kadar 1 (bir) yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.
  Devamı...
  GEÇİCİ DURDURMA TALEBİMİZ
  Sermaye Piyasası Kurulu`nun 18/12/2015 tarih 32992422-200-E.14042 sayılı yazısıyla, şirketimiz faaliyetlerinin 31.12.2015 tarihi saat 18:00 itibariyle kendi talebimiz üzerine 1 (bir) yıl süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
  Devamı...
  YTM YÖNETMELİĞİ UYARINCA YAPILAN ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN DUYURU
 
  Devamı...
  ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ EMANET VE ALACAK SAHİPLERİ LİSTESİ
 
  Devamı...
  YATIRIMCI DUYURUSU
 

(YATIRIMCILARIN ARACI KURULUŞLARA İLETMESİ GEREKEN BELGELER)

DEĞERLİ YATIRIMCILAR,
09.01.2008 tarih ve 26571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.04.2008
tarihi itibariyle yürürlüğe giren SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ
VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER
HAKKINDA YÖNETMELİK ile hesap açılışlarında kimlik bilgilerinin
tespitine ilişkin yeni yükümlülükler getirilmiştir. Bu çerçevede, Yönetmelik
yürürlüğe girmeden önce aracı kuruluş nezdinde hesabı bulunan
yatırımcıların da adres teyidine ilişkin belgeleri 31.12.2008 tarihine kadar
çalıştıkları kurumlara ibraz etme yükümlülüğü bulunmaktadır.

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Vefa Bayırı Sokak İş Bankası Blokları C Blok D:4 Gayrettepe – İstanbul Tel: 0212 275 17 08 Faks: 0212 275 01 85 Boğaziçi Kurumlar VD 723 002 4544 Ticaret Sicili Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil No: 266825 Mersis No: 0-7230-0245-4400012 web: www.paymenkul.com.tr e_posta: paymenkul@paymenkul.com.tr
  Devamı...
  ARACI KURUMLARIN KAMUYU AYDINLATMA ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU
 
  Devamı...
  KAMUYU AYDINLATMA FORMU
 
  Devamı...
  Sermaye Piyasası Kurulu`nun 06.12.2006 tarih ve 51/1462 sayılı kararı uyarınca yapılması zorunlu duyuru:
 

Sermaye Piyasası Kanunu`nun 10/A maddesi gereğince, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde izlenmesine yönelik işlemler, MKK, banka ve aracı kurumlar tarafından  sürdürülmektedir. Yürürlükteki kaydileştirme mevzuatı uyarınca, her yatırımcı için 01.11.2006 tarihinden başlamak üzere:

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Vefa Bayırı Sokak İş Bankası Blokları C Blok D:4 Gayrettepe – İstanbul Tel: 0212 275 17 08 Faks: 0212 275 01 85 Boğaziçi Kurumlar VD 723 002 4544 Ticaret Sicili Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil No: 266825 Mersis No: 0-7230-0245-4400012 web: www.paymenkul.com.tr e_posta: paymenkul@paymenkul.com.tr
  Devamı...
Tüm haberler için tıklayınız.
YORUMLAR
Sermaye Piyasasında Yeni Bir Enstrüman: Varantlar
BIST`de Yenilik: Piyasa Yapıcılığı
Kira Sertifikaları
 
RAPORLAR
Enerji Şirketleri Değerleme `31-12-2013`
Perakende Sektörü Mali Değerler `31-12-2013`
Bankalar Net Kar Zarar `19-12-2013`
Şirket Net Kârları
Futbol Klüpleri Dört Büyükler Net Kar 2008-2009-2010-2011-2012-2013 ` 02-01-2014`
Merkez Bankası Döviz Alım Satım İhaleleri `31122013`
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Değerleme Tablosu `19-11-2013
2013 Hazine Finansman Programı
Hazine Tahvil İhaleleri
Haftalık Bileşik Faiz `30-12-2013`
Sigorta Şirketleri Prim Ödemeleri `02-01-2014
Otomotiv Sektörü Satışları `02-01-2014
 
KAMUOYUNA DUYURULAR
Sermaye Piyasası Kurulu`nun Piyasa Dolandırıcılığına İlişkin Basın Açıklaması
DAR YETKİLİ ARACI KURUM YETKİ BELGESİ
DAR YETKİLİ OLARAK FAALİYETE GEÇME BAŞVURUMUZ HK.
GEÇİCİ DURDURMA TALEBİMİZİN UZATILMASI
GEÇİCİ DURDURMA TALEBİMİZ
YTM YÖNETMELİĞİ UYARINCA YAPILAN ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN DUYURU
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ EMANET VE ALACAK SAHİPLERİ LİSTESİ
YATIRIMCI DUYURUSU
ARACI KURUMLARIN KAMUYU AYDINLATMA ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU
KAMUYU AYDINLATMA FORMU
Sermaye Piyasası Kurulu`nun 06.12.2006 tarih ve 51/1462 sayılı kararı uyarınca yapılması zorunlu duyuru:
TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU
RİSK BİLDİRİM FORMU
GİP RİSK BİLDİRİM FORMU
SİP RİSK BİLDİRİM FORMU
EMİR İPTAL ÜCRETLERİNİN DÜZENLENMESİ GENELGE 409
Pay Piyasası A-B-C Gruplaması ``İşlem Kuralları Bildirim Formu``
BİST Pay Endeksleri Temel Kuralları Genelge 439
VOB-VİOP Birleşme Süreci Başarıyla Tamamlandı 06-08-2013
VİOP VERGİ REHBERİ 2013
 
 
 
Website'mızda yer alan her türlü bilgi ve analiz  güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup , PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. bunların doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu Website'da yer alan her türlü bilgi önceden haber verilmeksizin PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından değiştirilebilir.
Website'mızda  yer alan her türlü bilgi yatırımcıyı bilgilendirmeye yönelik olup, hiç bir şekilde herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgilerin  kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu değildir.
 
     
Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu Merkez Bankası Takasbank Merkezi Kayıt Kuruluşu
Copyright © 2022 Pay Menkul Değerler